Uspešno izvedeno strokovno predavanje Trženje za netržnike v sklopu podjetja Mlekarna Planika Kobarid

19. septembra 2018, je direktorica in predavateljica, Mateja Milost, uspešno izvedla celodnevno strokovno predavanje z naslovom "Trženje za netržnike". 

 

 

»Trženje za netržnike« je ciljno usmerjeno predavanje, na katerem se pridobi zavedanje, da so zadovoljni in navdušeni kupci edino zagotovilo dolgoročnega obstoja in uspeha na trgu. Poudaril se pomen skupnih vrednot zaposlenih ter nujnost graditve kvalitetnih odnosov, tako znotraj delovnih kolektivov, kot tudi navzven, s kupci, ki v ponudbi iščejo svojo edinstveno in presežno uporabniško izkušnjo.