Reference - Mednarodni projekti

Obdobje: Februar 2015
Projekt: Projekt OGV GORIŠKI VRTOVI-ORTI GORIZIANI;  je nadaljevanje projekta SEA, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Opis projekta: Pregled programa za pospeševanje in uspešno delovanje ter priporočila za doseganje ekonomske vzdržnosti oskrbnega sistema Goriški vrtovi
Država: Slovenija, Italija
Kdo nam je zaupal: RRA Severne Primorske, Slovenija
Obdobje: Oktober 2014 - Marec 2016
Projekt: Projekt ADRIATinn, sofinanciran iz projekta IPA Adriatic
Opis projekta: Mentorstvo izbranim podjetjem iz področja marketinga in internacionalizacije 
Država: Slovenija
Kdo nam je zaupal: Gospodarska zbornica Slovenije
Obdobje: Junij 2014
Projekt: Projekt OGV GORIŠKI VRTOVI-ORTI GORIZIANI
Opis projekta: Priprava pregleda zakonodaje za trženje lokalnih kmetijskih proizvodov na čezmejnem področju Slovenija - Italija 
Država: Slovenija, Italija
Kdo nam je zaupal: RRA Severne Primorske, Slovenija
Obdobje: Januar 2012 – Marec 2013
Projekt: I-Con, Povečanje konkurenčnosti podjetji na obmejnem področju Slovenije in Italije
Opis projekta: Svetovanje na področju vzpostavljanja podjetniških mrež in skupnega nastopa slovenskih in italijanskih podjetji na 3 mednarodnih sejmih; Sofija (Bolgarija), Hamburg (Nemčija) in Skopje (Makedonija)
Država: Slovenija, Italija
Kdo nam je zaupal: INFORMEST, Agency for development and international economic cooperation, Italija
Obdobje: Marec 2011
Projekt: Sejem »TERMOIDRAULICA CLIMA ECOENERGIE 2011«
Opis projekta: Promocija sejemskega dogodka Termoidraulica Clima Ecoenergie 2011 na srbskem trgu Organizacija obiska predstavnikov srbskih podjetij na sejmu v Padovi
Država: Italija, Srbija
Nosilec: SENAF S.p.a., Italija
Obdobje: Julij – November 2010
Projekt: MIG 2010 – Mednarodni sejem sladoledarstva (Mostra Internazionale del Gelato Artigianale)
Opis projekta: Promocija sejemskega dogodka MIG 2010 pri slovenskih in hrvaških podjetjih Organizacija tiskovne konference v Novi Gorici (Slovenija) Strokovna in jezikovna podpora slovenskim in hrvaškim podjetjem med obiskom sejma MIG 2010.
Država: Slovenija, Hrvaška, Italija
Nosilec: LONGARONE FIERE S.p.a., Italija
Obdobje: Januar – September 2010
Projekt: »L'Acquis Communautaire nelle Municipalita dei Blacani – ACQUIS 2« ,2010
Opis projekta: Popolna podpora pri organizaciji, obdelavi gradiva in priprava informacij za delovne skupine iz ciljnih področij
Država: Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina in Črna Gora
Nosilec: INFORMEST, Italija
Obdobje: Januar – Maj 2010
Projekt: »Projekt »PROMOGEL«
Opis projekta: Prva faza projekta: iskanje poslovnih partnerjev na hrvaškem, srbskem, bosanskem in črnogorskem trgu za italijanska podjetja iz prehrambenega sektorja (slaščičarstvo, sladoled) Druga faza projekta: organizacija workshopa in B2B srečanj med italijanskimi podjetji in podjetij iz Hrvaške, Bosne, Srbije in Črne Gore (Longarone, Italija)
Država: Italija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina in Črna Gora
Nosilec: INFORMEST, Italija
Obdobje: Maj - Oktober 2009
Projekt: »Casa Friuli Venezia Giulia in Vojvodina« ,2009
Opis projekta: Prva faza projekta: izvedba tržne analize kmetijstva, kovinsko predelovalne industrije, IT in gradbenega sektorja v Vojvodini (Srbija). Druga faza projekta: vzpostavljanje neposrednih gospodarskih stikov med italijanskimi in vojvodinskimi podjetji, vključenimi v projekt
Država: Italija, Srbija
Nosilec: Dežela Furlanija Julijska krajina, INFORMEST
Obdobje: Junij - oktober 2008
Projekt: »European-Asian integration in sustainable tourism management (ASIAN-TOUR)«
Opis projekta: Tržna analiza turizma v Mongoliji - teoretična in empirična študija, katere namen je identificirati socialne, ekonomske in okoljske dimenzije lokalnega turističnega koncepta. Analiza je podala smernice za izvajanje pilotnih projektov na področju turizma, ki jih bo potrebno razviti v Mongoliji (tudi v skladu z dobro prasko evropskih držav partneric )
Država: Mongolija, Italija, Slovenija
Nosilec: INFORMEST (Evropska komisija )
Obdobje: April - junij 2008
Projekt: LESNA INDUSTRIJA V ČRNI GORI "Projekt za spodbujanje razvoja lesne in lesno-predelovalne industrije v Črni Gori'' v sodelovanju z italijanskimi podjetji.
Opis projekta: Tržna analiza lesnega in lesno-predelovalnega sektorja v Črni Gori. Oblikovanje koncepta za izboljšavo sodelovanja z italijanskimi podjetji in organizacija poslovnih srečanj gospodarskih delegacij v Črni Gori in Italiji.
Država: Črna Gora, Italija
Nosilec: INFORMEST, Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: April 2008
Projekt: »Mercati Nuovi«, "Projekt za spodbujanje sodelovanja med italijanskimi in hrvaškimi podjetji iz navtičnega sektorja.« - 
Opis projekta: Organizacija poslovnih srečanj med hrvaškimi in italijanskimi podjetji iz navtičnega sektorja (Udine-Videm, 22. april 2008)
Država: Hrvaška, Italija
Nosilec: INFORMEST, Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: November 2007
Projekt: »Project Asia Invest TECHFOOD UE-ASIA CN/Asia-Invest-036 (128-010)«
Opis projekta: Analiza kvalitativnega nivoja tehnološke opremljenosti živilsko predelovalne industrije v Italiji.
Država: Italija
Nosilec: INFORMEST, Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: Maj - junij 2007
Projekt: PRILOŽNOST SLOVENIJA II "Gospodarsko pospeševanje v podporo čezmejnega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji" INTERREG IIIA Programme Italy - Slovenia.
Opis projekta: Organizacija poslovnih srečanj med slovenskimi in italijanskimi podjetji iz sektorja navtike in sektorja bio-gradbeništva
Država: Slovenija, Italija
Nosilec: INFORMEST, Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: Januar - marec 2007
Projekt: PRILOŽNOST SLOVENIJA II "Gospodarsko pospeševanje v podporo čezmejnega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji" INTERREG IIIA Programme Italy - Slovenia .
Opis projekta: Izvedba tržne analize z naslovom: »Analisi di supporto alla collaborazione transfrontaliera«, namen študije je bila ocena gospodarske privlačnosti Goriške in Obalno-kraške regije ter iskanje sinergij z deželo Veneto
Država: Slovenija, Italija
Nosilec: INFORMEST, , Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: Marec 2005
Projekt: EC GRANT CONTRACT 2004/082-152 »Foodstuff chain: Higher Safety Level in Eastern Europe«
Opis projekta: Gre za sejemski projekt, prehrambeni sektor - sejem »Alimenta«
Država: Slovenija, Italija
Nosilec: INFORMEST Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: April - julij 2003
Projekt: Študija »E-market places za logistiko, turizem in e -procurement na 5. Koridorju« (E-market places for logistics, tourism and e-procurement on the 5th Corridor)
Opis projekta: Analiza izvedljivosti vzpostavitve t.i. E-market places v državah vzdolž 5. Koridorja (Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Ukrajina), na področju trženja logističnih storitev in turizma.
Država: Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Ukrajina
Nosilec: INFORMEST, Service and documentation centre for international economic cooperation, Italija
Obdobje: Marec - julij 2002
Projekt: »Feasibility study for the project: Conversion of Slovenia/Italy Border Crossing Areas-Sežana and Vrtojba, Contract: ŠKOFIČ 26-PHARE-SL-PAO/CFCU/ECOND>
Opis projekta: Študija je postavila glavne smernice za preoblikovanje območij mejnih prehodov Vrtojba, Fernetiči, ob upoštevanju razvojnih sprememb, ki jih bo prinesel bližnji vstop Slovenije v Evropsko unijo.
Država: Slovenija
Nosilec: WEST MIDLANDS GLOBAL PARTNERS LTD, BIRMINGHAM